Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 21-05-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Indehaverens navn: Uddannelse: 
Hvilken uddannelse har den uddannelsesansvarlige: 
Antal medarbejdere i alt i virksomheden: Heraf faglærte inden for specialet: 
Antal ufaglærte: Eller andre relaterede uddannelser, hvilke? 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?Nej: Ja: Hvilken: 
Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: 
Ønsker virksomheden at benytte sig af forpraktikordningen?Nej: Ja:


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Orgelbygger0 

Oplysninger om uddannelsen

ORGELBYGGER: Varighed 3 år og 3-9 måneder. 
 
Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.  
Godkendelse af virksomheden kræver ikke, at der svares positivt på alle spørgsmål. 

 
 OfteSjældentAldrig
Orgelbygger   
Oplysninger om arbejdsopgaver   
1. Udfører orgler og orgeldele i massivtræ
   
2. Udfører orgler og orgeldele i pladematerialer
   
3. Udfører arbejdsopgaver i relation til orglets klanglige materialer
   
4. Udfører reparation og renoveringsarbejde
   
Anvendelse og vedligeholdelse af værktøj   
5. Sliber, anvender og vedligeholder håndværktøj
   
6. Anvender og vedligeholder el – og luftværktøj
   
Snedkersamlinger og Beslåning   
7. Udfører traditionelle snedkersamlinger samt beslåning med håndværktøj
   
8. Udfører beslåning, montagearbejde og færdiggørelse fra værksted
   
Opstilling og betjening af træbearbejdningsmaskiner   
9. Opstiller, betjener og vedligeholder afkortersav
   
10. Opstiller, betjener og vedligeholder bordrundsav
   
11. Opstiller, betjener og vedligeholder formatrundsav
   
12. pstiller, betjener og vedligeholder lodret pladerundsav
   
13. Opstiller, betjener og vedligeholder båndsav
   
14. Opstiller, betjener og vedligeholder afretter og tykkelseshøvl
   
15. Opstiller, betjener og vedligeholder søjleboremaskine
   
16. Opstiller, betjener og vedligeholder langhulsboremaskine
   
17. Opstiller, betjener og vedligeholder kæde- og mejselstemmer
   
18. Opstiller, betjener og vedligeholder bordfræser
   
19. Opstiller, betjener og vedligeholder enkelt- og flerspindlet, kehlemaskine
   
20. Opstiller, betjener og vedligeholder enkelt og dobbelttappemaskine
   
21. Opstiller, betjener og vedligeholder stationær overfræser
   
22. Opstiller, betjener og vedligeholder CNC – maskine
   
23. Opstiller, betjener og vedligeholder sinkemaskine
   
24. Opstiller, betjener og vedligeholder bredbåndspudser
   
25. Opstiller, betjener og vedligeholder kant- og profilpudser
   
26. Opstiller, betjener og vedligeholder kantlimer
   
27. Opstiller, betjener og vedligeholder finerbearbejdningsudstyr
   
30. Anvender faste værktøjer til maskinel bearbejdning af massivtræ og pladematerialer
   
28. Opstiller, betjener og vedligeholder sprøjtekabine
   
29. Opstiller, betjener og vedligeholder robotter
   
30. Anvender faste værktøjer til maskinel bearbejdning af massivtræ og pladematerialer
   
BEARBEJDNING AF TRÆ OG PLADEMATERIALER   
31. Udfører manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
   
32. Planlægger, udfører og dokumenterer produktionsopgaver i relation til træ og pladeproduktion
   
33. Anvender skabeloner til fræsning
   
34. Udfører samling af korpus og pladematerialer
   
35. Udfører samling af møbeldele i massivtræ
   
LIMNING OG OVERFLADEBEHANDLING   
35. Udfører lim og fineropgaver manuelt og i gennemløb
   
36. Udfører håndværksmæssig og industriel pudsning
   
37. Udfører håndværksmæssig og industriel overfladebehandling
   
38. Udfører laminering af massivtræ med faste spændeværktøjer
   
DOKUEMTATION OG KVALITETSKONTROL   
39. Læser og anvender konstruktionstegninger
   
40. Overholder og anvende gældende miljøkrav og sikkerhedsregler
   
41. Arbejder med produktions- og kvalitetskontrol
   
42. Indgår i samarbejde med andre faggrupper
   

Ansøgers bemærkning: