Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 21-05-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  
Hvis virksomheden er godkendt til andre uddannelser, så angiv hvilken her 
Virksomheden er pt. delvis godkendt, men ønsker en fuld godkendelse betinget af, at lærlingen skal udlånes til en anden godkendt virksomhed 

Oplysninger om uddannelsen


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Møbelpolstrer0 


 

Indehaverens navn: Uddannelse: 
Hvilken uddannelse har den uddannelsesansvarlige: 
Antal medarbejdere i alt i virksomheden: Heraf faglærte inden for specialet: 
Antal ufaglærte: Eller andre relaterede uddannelser, hvilke? 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?Nej: Ja: Hvilken: 
Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: 

MØBELPOLSTRER 
 
Oplysninger om uddannelsen 
Møbelpolstrer er ét af tre specialer i erhvervsuddannelsen til boligmontering. Uddannelsen varer mellem 3 år og 5 måneder og 4 år og 6 måneder, afhængig af lærlingens alder, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering, som beskriver regler og mål for uddannelsen. 
 
 
"Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden udfører de enkelte opgaver. 
• Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
• Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.  
 
Skemaet bruges som grundlag for det faglige udvalgs vurdering af, om virksomheden kan gennemføre oplæringen i overensstemmelse med de fastsatte regler om oplæring, og om virksomheden kan give eleven eller lærlingen tilfredsstillende oplæringsforhold, jf. Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som læresteder for elever og lærlinge i erhvervsuddannelser (BEK nr. 956 af 22/06/2023). 
 
Godkendelse af virksomheden kræver ikke, at virksomheden kan svare positivt på alle spørgsmål. Hvis der er opgaver, som virksomheden ikke udfører, kan en godkendelse dog være betinget af, at lærlingen udlånes til en anden godkendt virksomhed i en periode.  
 

 
 OfteSjældentAldrig
OPLYSNINGER OM ARBEJDSOPGAVER   
1. Udfører traditionel polstring efter gældende krav til polstring og stil
   
2. Udfører industriel polstring efter gældende krav til polstring og stil
   
3. Udfører traditionel polstring med brug stoffer og tekstiler, som udvælges efter en vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige stoffer og tekstiler
   
4. Udfører industriel polstring med brug af stoffer og tekstiler, som udvælges efter en vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige stoffer og tekstiler
   
5. Udfører traditionel polstring med brug af læder, som udvælges efter en vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige lædertyper
   
6. Udfører industriel polstring med brug af læder, som udvælges efter en vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige lædertyper
   
7. Vedligeholder kendskab til de mest anvendte materialer inden for fagområdet
   
8. Vedligeholder kendskab til materialers egenskaber og bearbejdningsmetoder
   
9. Arbejder med måltagning ved polstring af møbler
   
10. Udfører sammenføjninger, ud skærfninger, klæbninger, syninger, keder indlæg, pyntestikninger samt samlinger
   
11. Anvender skabeloner
   
12. Anvender forskellige former for dybde- og kvadrathæftninger og finisharbejder
   
13. Anvender branchens dataprogrammer og kender CAD/CAM systemets opbygning
   
14. Vurderer økonomi i forhold til materialevalg og priser
   
15. Udfører reparation og renoveringsarbejde på møbelstel
   
DOKUMENTATION OG KVALITETSKONTROL   
16. Læser og anvender konstruktionstegninger
   
17. Udarbejder dokumentation ved hjælp af it
   
18. Benytter forskellige konstruktionsprocesser, teknikker og planlægningsværktøjer
   
19. Overholder og anvender sikkerhedsregler samt regler for håndtering af kemiske stoffer
   
20. Arbejder med miljøkrav, affaldssortering og ressourcespild efter gældende regler
   
21. Arbejder med sporbarheden af anvendte materialer
   
22. Arbejder med produktions- og kvalitetskontrol
   
23. Indgår i samarbejde med andre faggrupper
   
OPSTILLING OG BETJENING AF MASKINER SAMT BRUG AF HÅNDVÆRKTØJ   
24. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af symaskine
   
25. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af skumsav
   
26. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af overlocker
   
27. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af skærfer
   
28. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af båndsav
   
29. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af knapmaskine
   
30. Vælger og anvender korrekte maskiner og værktøjer til givne opgaver og materialetyper
   
31. Kender de forskellige maskintypers opbygning
   
32. Anvender, fejlfinder, justerer og udfører daglig vedligeholdelse af de mest forekommende håndværktøjer
   
32. Anvender, fejlfinder, justerer og udfører daglig vedligeholdelse af de nødvendige måle- og skæreværktøjer
   

Ansøgers bemærkning: