Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 21-05-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  
Hvis virksomheden er godkendt til andre uddannelser, så angiv hvilken her 
Virksomheden er pt. delvis godkendt, men ønsker en fuld godkendelse betinget af, at lærlingen skal udlånes til en anden godkendt virksomhed 

Oplysninger om uddannelsen


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Autosadelmager0 


 

Indehaverens navn: Uddannelse: 
Hvilken uddannelse har den uddannelsesansvarlige: 
Antal medarbejdere i alt i virksomheden: Heraf faglærte inden for specialet: 
Antal ufaglærte: Eller andre relaterede uddannelser, hvilke? 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?Nej: Ja: Hvilken: 
Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: 

AUTOSADENMAGER 
 
Oplysninger om uddannelsen 
Autosadelmager er ét af tre specialer i erhvervsuddannelsen til boligmontering. Uddannelsen varer mellem 3 år og 5 måneder og 4 år og 6 måneder, afhængig af lærlingens alder, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering, som beskriver regler og mål for uddannelsen. 
 
Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden udfører de enkelte opgaver. 
• Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
• Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.  
 
Skemaet bruges som grundlag for det faglige udvalgs vurdering af, om virksomheden kan gennemføre oplæringen i overens-stemmelse med de fastsatte regler om oplæring, og om virksomheden kan give eleven eller lærlingen tilfredsstillende oplærings-forhold, jf. Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som læresteder for elever og lærlinge i erhvervsuddannelser (BEK nr. 956 af 22/06/2023). 
 
Godkendelse af virksomheden kræver ikke, at virksomheden kan svare positivt på alle spørgsmål. Hvis der er opgaver, som virk-somheden ikke udfører, kan en godkendelse dog være betinget af, at lærlingen udlånes til en anden godkendt virksomhed i en periode. 

 
 OfteSjældentAldrig
OPLYSNINGER OM ARBEJDSOPGAVER   
1. Udfører opbygning og polstring af stole, sæder og interiør i biler, lastbiler, busser og/eller fly efter gældende krav til polstring og stil
   
2. Arbejder med forskellige steltyper og træffer valg af steltyper i forhold til givne opgaver
   
3. Udfører polstring af stole, sæder og interiør i biler, lastbiler, busser og/eller fly med brug af forskellige stoffer og tekstiler, som udvælges på baggrund af en vurdering af materialernes fordele og ulemper i forhold til anvendelsen
   
4. Udfører polstring af stole, sæder og interiør i biler, lastbiler, busser og/eller fly med brug af læder, som udvælges på baggrund af en vurdering af materialernes fordele og ulemper i forhold til anvendelsen
   
5. Vedligeholder kendskab til de mest anvendte materialer inden for fagområde
   
6. Vedligeholder kendskab til materialers egenskaber og bearbejdningsmetoder
   
7. Arbejder med måltagning og benytter stansejern
   
8. Udfører sammenføjninger, ud skærfninger, klæbninger, syninger, keder indlæg, pyntestikninger samt samlinger i not og blystaf
   
9. Anvender skabeloner ved polstring af stole og sæder i biler, lastbiler, busser og/eller fly
   
10. Syr betræk til sæder
   
11. Syr interiørbeklædning til biler, lastbiler, busser og/eller fly
   
12. Udfører dybde- og kvadrathæftning ved polstring af stole, sæder og interiør i biler, lastbiler, busser og/eller fly
   
13. Anvender forskellige former for hæftninger og finisharbejder
   
14. Anvender branchens dataprogrammer og kender CAD/CAM systemets opbygning
   
15. Vurderer økonomi i forhold til materialevalg og priser
   
16. Udfører reparation og renovering af stole og sæder i biler, lastbiler, busser og/eller fly
   
17. Udfører reparation og renovering af interiør i biler, lastbiler, busser og/eller fly
   
DOKUMENTATION OG KVALITETSKONTROL   
18. Læser og anvender konstruktionstegninger
   
19. Udarbejder dokumentation ved hjælp af it
   
20. Benytter forskellige konstruktionsprocesser, teknikker og planlægningsværktøjer
   
21. Udfører opgaver efter gældende miljøkrav og sikkerhedsregler
   
22. Arbejder med produktions- og kvalitetskontrol
   
23. Indgår i samarbejde med andre faggrupper
   
OPSTILLING OG BETJENING AF MASKINER SAMT BRUG AF HÅNDVÆRKTØJ   
24. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af skumsav
   
25. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af symaskine
   
26. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af båndsav
   
27. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af skærfer
   
28. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af svejse til vinyl og PVC
   
29. Vælger og anvender korrekte maskiner og værktøjer til givne opgaver og materialetyper
   
30. Kender de forskellige maskintypers opbygning
   
31. Vedligeholder, fejlfinder, justere og anvender de mest forekommende håndværktøjer
   
32. Vedligeholder, fejlfinder, justerer og anvender de nødvendige måle- og skæreværktøjer
   

Ansøgers bemærkning: