Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 21-05-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  
Hvis virksomheden er godkendt til andre uddannelser, så angiv hvilken her 
Virksomheden er pt. delvis godkendt, men ønsker en fuld godkendelse betinget af, at lærlingen skal i supplerende skoleoplæring eller udlånes til anden godkendt virksomhed?Ja:

Oplysninger om uddannelsen


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Indehaverens navn: Uddannelse: 
Hvilken uddannelse har den uddannelsesansvarlige: 
Antal medarbejdere i alt i virksomheden: Heraf faglærte inden for specialet: 
Antal ufaglærte: Eller andre relaterede uddannelser, hvilke? 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?Nej: Ja: Hvilken: 
Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Bygningssnedker0 

BYGNINGSSNDKER: Varighed 3 år og 3-9 måneder. 
 
Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.  
Godkendelse af virksomheden kræver ikke, at der svares positivt på alle spørgsmål. 
Hvis der er opgaver som virksomheden ikke udfører, kan en godkendelse være betinget af, at lærlingen skal i skoleoplæring eller udlånes til en anden godkendt virksomhed i en periode. 

 
 OfteSjældentAldrig
Bygningssnedker   
TYPER AF ARBEJDSOPGAVER   
1. Udfører ombygningsopgaver
   
2. Udfører reparation og renoveringsarbejde
   
3. Udfører nybyggeri
   
4. Udfører opgaver på værksted
   
5. Virksomheden har et værksted
   
6. Virksomheden lejer eller låner sig ind på et andet værksted
   
OPMÅLING OG BEREGNING AF MATERIALER   
7. Udvælger, opmåler og beregner materialer og spild
   
HÅNDVÆRKTØJ OG EL- OG LUFTVÆRKTØJ   
8. Anvender og vedligeholder håndværktøj
   
9. Anvender og vedligeholder el – og luftværktøj
   
SNEDKERSAMLINGER OG BESLÅNING   
10. Udfører samlinger og tilpasninger i massivtræ
   
11. Udfører samlinger og tilpasninger i pladematerialer
   
12. Udfører beslåning
   
MONTERING AF DØRE OG VINDUER   
13. Monterer døre og vinduer
   
14. Stopper og fuger omkring vinduer og døre
   
15. Monterer dampspærre og dampbremse omkring vinduer og døre
   
MONTERING AF INDVENDIGT ARBEJDE   
16. Opbygger og beklæder indvendige vægge
   
17. Opbygger strøgulve samt udlægger trægulve med parket eller brædder
   
18. Monterer og beklæder lofter
   
19. Monterer køkkener og inventar
   
20. Opsætter inddækninger, paneler og lister
   
MONTERING AF UDVENDIGT ARBEJDE   
21. Opbygger og beklæder udvendige vægge
   
22. Monterer præfabrikerede bygningskomponenter
   
23. Udfører isolering, herunder opsætter dampspærre og dampbremse
   
BEARBEJDNING AF TRÆ OG PLADEMATERIALER MED MASKINER   
24. Udfører maskinel bearbejdning i massivtræ
   
25. Udfører maskinel bearbejdning i pladematerialer
   
26. Anvender skabeloner til fræsning
   
OPSTILLING OG BETJENING AF STATIONÆRE MASKINER – skal ikke besvares, hvis virksomheden ikke har værksted, eller ikke har adgang til et værksted   
27. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær afkortersav
   
28. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær formatsav
   
29. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af båndsav
   
30. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær afretter
   
31. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær tykkelseshøvl
   
32. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af søjleboremaskine
   
33. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af bordfræser og tapmaskine
   
34. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af langbåndspudser
   
OPSTILLING OG BETJENING AF STATIONÆRE SPECIALMASKINER – skal ikke besvares, hvis virksomheden ikke har værksted, eller ikke har adgang til et værksted   
35. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af bredbåndspudser
   
36. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af langhulsboremaskine
   
37. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af kehlemaskine
   
38. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse kæde- og mejselstemmer
   
39. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse CNC – maskine
   
LIMNING OG OVERFLADEBEHANDLING   
40. Udfører forskellige typer af limopgaver
   
41 Udfører pudsning
   
42. Udfører overfladebehandling med ole, lak og sæbe
   
DOKUMENTATION OG KVALITETSKONTROL   
43. Anvender tekniske beskrivelser med tilhørende tegninger
   
44. Overholder og anvende gældende sikkerhedsregler
   
45. Arbejder med miljøkrav, affaldssortering og ressourcespild
   
46. Arbejder med dokumentation af sporbarhed af materialer
   
47. Arbejder med kvalitetskontrol
   

Ansøgers bemærkning: