Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 21-05-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  
Hvis virksomheden er godkendt til andre uddannelser, så angiv hvilken her 
Virksomheden er pt. delvis godkendt, men ønsker en fuld godkendelse betinget af, at lærlingen skal i supplerende skoleoplæring eller udlånes til anden godkendt virksomhed?Ja:

Oplysninger om uddannelsen


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Indehaverens navn: Uddannelse: 
Hvilken uddannelse har den uddannelsesansvarlige: 
Antal medarbejdere i alt i virksomheden: Heraf faglærte inden for specialet: 
Antal ufaglærte: Eller andre relaterede uddannelser, hvilke? 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?Nej: Ja: Hvilken: 
Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Møbelsnedker0 

Møbelsnedker: Varighed 3 år og 3-9 måneder. 
 
Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet. 
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af/på lærestedet, men som ikke er rutineopgaver. 
Godkendelse af virksomheden kræver ikke, at der svares positivt på alle spørgsmål. 
Hvis der er opgaver som virksomheden ikke udfører, kan en godkendelse være betinget af, at lærlingen skal i skoleoplæring eller udlånes til en anden godkendt virksomhed i en periode. 
 
 

 
 OfteSjældentAldrig
Møbelsnedker   
TYPER AF ARBEJDSOPGAVER   
1. Udfører møbler og møbeldele i massivtræ
   
2. Udfører inventar i pladematerialer og andre materialer
   
3. Udfører komponenter / produkter i andre materialer
   
4. Udfører bygningsdele
   
5. Virksomheden lejer eller låner sig ind på et andet værksted i forbindelse med udstyr /maskiner, som virksomheden ikke har.
   
OPMÅLING OG BEREGNING AF MATERIALER   
6. Udvælger, opmåler og beregner materialer og spild
   
HÅNDVÆRKTØJ OG EL- OG LUFTVÆRKTØJ   
7. Anvender og vedligeholder håndværktøj
   
8. Anvender og vedligeholder el – og luftværktøj
   
SNEDKERSAMLINGER OG BESLÅNING   
9. Udfører samlinger og tilpasninger i massivtræ
   
10. Udfører samlinger og tilpasninger i pladematerialer
   
11. Udfører beslåning
   
12. Udfører færdiggørelse fra værksted, og forbereder montage
   
13. Udfører montage
   
BEARBEJDNING AF TRÆ OG PLADEMATERIALER   
14. Udfører maskinel bearbejdning i massivtræ
   
15. Udfører maskinel bearbejdning i pladematerialer
   
16. Udfører maskinel bearbejdning i andre materialer
   
17. Anvender skabeloner til fræsning
   
OPSTILLING OG BETJENING AF STATIONÆRE MASKINER    
18. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær afkortersav
   
19. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær formatsav
   
20. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af båndsav
   
21. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af lodret pladesav
   
22. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær afretter
   
23. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær tykkelseshøvl
   
24. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af søjleboremaskine
   
25. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af langhulsboremaskine
   
26. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af mejselstemmer
   
27. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af kædestemmer
   
28. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af bordfræser og tapmaskine
   
29. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af kopifræser
   
30. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af enkelt- og flerspindlet, kehlemaskine
   
31. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af enkelt og dobbelttappemaskine
   
32. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stoletappemaskine
   
33. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af CNC – punkt til punkt boremaskine
   
34. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af CNC – styret overfræser (1-3 akser)
   
35. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af CNC – styret overfræser (4-5 akser)
   
36. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af stationær overfræser
   
37. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af sinkemaskine
   
38. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af bredbåndspudser
   
39. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af langbåndspudser
   
40. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af kant- og profilpudser
   
41. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af fladderpudser
   
42. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af finerbearbejdningsudstyr
   
43. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af sprøjtekabine
   
44. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af robotter
   
LIMNING OG OVERFLADEBEHANDLING   
45. Udfører forskellige typer af limopgaver
   
46. Udfører laminering med spændeudstyr
   
47. Udfører pudsning
   
48. Udfører overfladebehandling med olie, lak og sæbe
   
REPARATION OG RENOVERING   
49. Udfører reparationsopgaver
   
50. Udfører renoveringsopgaver
   
51. Udfører restaureringsopgaver
   
DOKUMENTATION OG KVALITETSKONTROL   
52. Anvender tekniske beskrivelser med tilhørende tegninger
   
53. Overholder og anvende gældende sikkerhedsregler
   
54. Arbejder med miljøkrav, affaldssortering og ressourcespild
   
55. Arbejder med dokumentation af sporbarhed af materialer
   
56. Arbejder med kvalitetskontrol
   

Ansøgers bemærkning: